หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week ? กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ? สู้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 และฝุ่น PM 2.5 จัดกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงาน ทำความสะอาดสถานที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกและจุดคัดกรองผู้ป่วย รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในกลุ่มประชาชนที่มารอรับบริการ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

update : 2020-02-11