หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในนามกรรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เนื่องในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านน้ำกาด หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนายณรงค์ฤทธิ์ อัศวทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพะเยา นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ เภสัชกรหญิงพยอม เพชระบูรณิน ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพะเยา ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ (และนำทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา เยี่ยมบ้าน ในครั้งนี้ด้วย) หลังเสร็จพิธี ประธานในพิธี และประธานแม่บ้านสาธารณสุขฯ ได้นำทีมมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทานจากองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพอ.สว.มอบให้กับประชาชนบ้านน้ำกาด และผู้มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ทุกคน ทุกหลังคาเรือน จำนวน 100 ชุด, หลังจากนั้นประธานได้นำทีมฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมอาสาสมัคร พอ.สว. ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ และครั้งนี้ประธานในพิธี ได้มอบหมายให้ เภสัชกรหญิง พยอม เพชระบูรณิน ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพะเยา นำทีมหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดพะเยา มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ที่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และสาธารณสุขทุกประเด็นคำถาม จำนวน 4 ราย

update : 2020-02-11