หัวข้อกิจกรรม
สำรวจป่าชุมชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
update : 2020-06-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only