หัวข้อกิจกรรม
อบรมกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
update : 2020-06-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only