หัวข้อกิจกรรม
11_06_2563 ภาชนะ มากมาย พร้อมทุกเมื่อ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ วันนี้ไม่มี วันหน้าไม่รับประกัน ณ บ้านป่าตึง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
update : 2020-06-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only