หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการค้นหาผู้ใช้กัญชารักษาตนเองเข้าสู่คลินิกให้คำปรึกษาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดพะเยา. การจัดทำแนวทางการฟื้นฟูและการเปิดบริการแพทย์แผนไทยของแต่ละอำเภอ และมาตรการการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ในภาวะการระบาดโควิด 19 โดยมีเภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะรองประธาน Service Plan เข้าร่วมประชุม และนายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน เป็นประธานในการประชุม
update : 2020-06-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only