หัวข้อกิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2020-06-17
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only