หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทารกตายปริกำเนิด และกรณีศึกษาทารกตายปริกำเนิด รวมถึงทบทวนกรณีศึกษามารดาตายจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) จังหวัดพะเยา เป็นผู้นำเสนอ
update : 2020-06-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only