หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core Team ระดับอำเภอ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลครั้งที่ 3 รุ่นที่ 2 โดยมีนายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์และร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอสู่ระดับตำบลในพื้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการสาธารณสุข คณะทำงาน ศปถ.อำเภอรวมถึงบุคลากรส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา, อำเภอเชียงม่วน, อำเภอปง, อำเภอจุน, อำเภอภูกามยาว, อำเภอแม่ใจ, ดอกคำใต้ จำนวน 40 คน
update : 2020-06-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only