หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยานายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้ารับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส ประกอบด้วย 1.เครื่องกรองอากาศ ขนาด S จำนวน 68 เครื่อง 2.หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 29 เครื่อง 3.เครื่อง Ozone จำนวน 20 เครื่อง 4.Sterilizer Box จำนวน 16 เครื่อง 5. Sterilizer Cabinet จำนวน 21 เครื่อง โดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มช่วยกัน เป็นผู้มอบ เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update : 2020-07-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only