หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุข นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย นอกจากนี้ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายให้วัดพระธาตุจอมทอง สำหรับการใช้ในกิจกรรมของพระสงฆ์ต่อไป
update : 2020-07-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only