หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในนามกรรมการและ เลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนบ้านแม่ต่ำน้อย หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายสว่าง กิตติศักดิ์กำจรสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีประธาน ในพิธีได้นำทีมฯ มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน ให้กับประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวน 100 ชุด และในการนี้ ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิ พอ.สว. กับมูลนิธิถันยรักษ์ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มีกิจกรรมให้ความรู้/สอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจเต้านม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง จาก รพ.สต., สสอ.เมืองพะเยา และ รพ.พะเยา จำนวน 32 ราย หลังจากนั้น ได้นำทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ที่บ้าน และปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ป่าชุมชน บ้านแม่ต่ำน้อย จำนวน 30 ต้น
update : 2020-07-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only