หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามประเด็นการตรวจราชการ 4 ประเด็น และ 3 เรื่องสำคัญ โดยมีนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน Single Room ณ ตึกพิเศษสิริกิติ์ ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ (AIIR) และหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward ) โรงพยาบาลพะเยา
update : 2020-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only