หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 เดินทางตรวจเยี่ยม รพ.สต บ่อเบี้ย ตำบลบ้างมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และรับฟังการนำเสนอปฐมภูมิที่ดำเนินการและความเชื่อมโยงนโยบาย รวมถึงผลงานเด่น และเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลงานตามประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการ (Service plan) การถ่ายระดับในระดับอำเภอและสถานการณ์การเงินการคลัง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จากนั้น เวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รพ.สต บ้านฮวก และด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะ
update : 2020-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only