หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนจังหวัดพะเยาว่า จากเหตุ การณ์พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 8 - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน 76 ราย ในจำนวนนี้นอนรักษาในโรงพยาบาล 44 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 70 ราย และโรงพยาบาลพะเยาราม จำนวน 6 ราย พบผู้ป่วยรายล่าสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการสำคัญ คือ คลื่นไส้อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหลายครั้ง ปัจจัยเสี่ยงคือการรับประทานข้าวเหนียวมูน ที่ซื้อมาจากตลาดในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแม่ค้าในหมู่บ้านรับมาจากตลาดเช้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพะเยา ผลการติดตามอาการป่วยของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลทุกรายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 พบว่าอาการทุเลาและได้จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลทุกรายแล้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพะเยา ลงสอบสวนโรคและควบคุมโรคในพื้นที่ ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะและจากมือผู้ประกอบอาหาร ผลการตรวจจากตัวอย่างอาหารพบว่า พบเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของสถานที่ในการประกอบอาหาร ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่ายเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้ปรับปรุงสถานที่สภาพแวดล้อมของห้องครัว จัดให้มีที่ดักแมลงวัน และจัดให้มีชั้นวางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร กันสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมว รวมทั้งให้คำแนะนำการปรับปรุงสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาหารที่เหมาะสม เช่น การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อรักษาความสะอาด โดยต้องล้างมือก่อนเริ่มทำอาหาร อีกทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเลือกอาหารที่ปลอดภัย เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและปรุงอาหาร โดยยึดหลัก ?สุก ร้อน สะอาด? อาหารควรปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ทั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มีแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ แผงลอยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only