(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในนามกรรมการและ เลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน กล่าวต้อนรับ และนายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน หลังเสร็จพิธี ประธานฯได้นำทีมฯ มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน ให้กับประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวน 50 ชุด รวมทั้งมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ที่บ้าน จำนวน 2 ราย และนำทีมปลูกป่าชุมชนเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ป่าชุมชนบ้านนาบัว ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จำนวน 100 ต้น สำหรับกิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม (ตรวจฟัน/ถอนฟัน) กิจกรรมสอนตรวจคลำก้อนมะเร็งเต้านมในสตรี และฝึกตรวจด้วยตนเอง 29 คน พยาบาลตรวจคอนเฟิร์ม 6 ราย ไม่พบความผิดปกติ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกคำใต้ และ สสช.นาบัว ทั้งนี้ ทางคณะครูกศน.อำเภอเชียงม่วน ได้จัดบูธกิจกรรมสอนการทำหน้ากากผ้า ให้กับประชาชน ที่มารอรับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only