หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. จังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1-2 และพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2563 ในพื้นที่หวัดพะเยา

update : 2020-03-24