หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning เคาะประตูสู้โควิด นำโดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ออกให้ความรู้ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ร่วมถึงการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด 19 แก่เจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และทุกหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้พ้นจากการติดเชื้อโควิด 19

update : 2020-03-24