หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนพหลโยธินทางขึ้นดอยจอมทอง จังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 10.00 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน และปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่กว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
update : 2020-07-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only