หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ออกตรวจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในงานเทศกาลผลไม้ลำไยหวาน ประจำปี 2563 เพื่อกำซับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only