หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมและต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 โดยรับฟังการนำเสนอการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน (sky doctor) ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตรวจเยี่ยมพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 1
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only