หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานคลายทุกข์ยุคโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพะเยา กิจกรรมปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายอภิญญา สุจริตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี และนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ กิจกรรมในวันนี้เพื่อให้แรงงานมีความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่ายแรงงานได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only