หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน, งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่ตลาดสดพะเยาอาเขต , สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาและร้านค้าบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only