หัวข้อกิจกรรม
19 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมโดย ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนการจัดงานเทศกาลผลไม้ลำไยหวานปี 2563 เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นให้ไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีการจัดงานเทศกาลผลไม้ลำไยหวานปี 2563 บริเวณลานจอดรถข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ว่ามิได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด จัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนถึงมีการจัดกิจกรรมลานเบียร์
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only