หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วย พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตาม หลักมนุษยชน มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจในระหว่างที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำ โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only