หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน ในฐานะประธานคณะกรรมการ Services Plan ระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ นำทีมแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะทำงานทุกอำเภอ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ ทั้งนี้ได้มีการทบทวนแผนการจัดตั้ง PCU/NPCU ปี 2564 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทิศทางการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และวางแผนการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ปี 2564
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only