หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินและระบบบริหารจัดการระดับจังหวัดเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมถึงการถ่ายทอดนโยบาย นำสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only