หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only