หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสวดเบิก 5 ประตูเมือง ประกอบด้วย ประตูชัย ประตูกลอง ประตูเหล็ก ประตูปู่ยี่ และประตูประสาท เนื่องในสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 43 ปี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธี ณ ประตูชัย
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only