หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ , พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยา , พิธีบวงสรวงเทพยาดาบูชาฤกษ์ , และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองพะเยา เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 43 ปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only