หัวข้อกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ยืนยัน 3 สารพิษ เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อประชาชน
update : 2020-08-31
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only