หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และมอบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่มีผลงานความครอบคลุมในการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปี 2563 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 82.50 ได้แก่ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน และอำเภอจุน
update : 2020-09-03
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only