หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15-17 กันยายน 2563 จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอมรรัตน์ สุริยะไชย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 14.00 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีม นำเสนอบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และวันที่ 16 กันยายน 2563 จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประกวดการแสดงประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE แสดงละครโดยนักเรียนจากโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และวันที่ 17 กันยายน 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จและร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
update : 2020-09-17
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only