หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเคลื่อนที่)ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ณ ครัวหนองเล็งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาโดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ โรงพยาบาลแม่ใจได้รับมอบภารกิจให้จัดบูธกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ บูธทันตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคเหงือกและฟัน บูธสมุนไพร บริการประชาชน แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมโครงการฯ เฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุ สสอ.แม่ใจ ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา บูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง 3 เก็บ 3 โรค การล้างมือให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update : 2020-09-17
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only