หัวข้อกิจกรรม
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนวทางการบริหารจัดการขยะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2020-09-22
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only