หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ(Safety to safety travel ) การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของจังหวัดในการเตรียมพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว(Exclusive Travel Area) และ เตรียมพร้อมรับการระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่ สร้างความมั่นใจความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ให้คนมาท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจ เกิดสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยหลัก DMH( Distancing/Mask/Hand washing)
update : 2020-10-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only