หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
update : 2020-10-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only