หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริหาร)ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ภายใต้กิจกรรม "ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา" โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อย สวยงาม โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ โบราณสถานสบร่องขุย บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ บ้านสันขะเจ๊าะ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
update : 2020-10-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only