หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ดังกล่าว นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสร็จพิธีประธานได้กล่าวทักทายและขอบคุณอาสาสมัคร พอ.สว.ทุกคณะ ทั้งสายการแพทย์และสายสนับสนุน ที่มาให้บริการประชาชน ตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฯ ในครั้งนี้ หลังจากนั้นประธานได้ให้เกียรติร่วมถ่ายหมู่กับทีมอาสาสมัครฯ ทุกคณะ และมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชน ที่มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ พร้อมนำทีมเยี่ยมเสริมพลังทีมหน่วยแพทย์ฯ ทุกจุดบริการ (กศน.อ.ปง,ตชด.326 จัดกิจกรรมร่วมด้วย)นำทีมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำปรึกษา case ที่มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนบ้านห้วยกอก จำนวน 2 case โดยดร.ธานี กล่อมใจ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นำทีมคณาจารย์ร่วมเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย
update : 2020-10-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only