หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าสักการะพ่อขุนงำเมือง ศาลหลักเมือง และพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ จากนั้นได้เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยาและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้พบปะคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564
update : 2020-10-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only