หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนางปิยพร ผดุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563 (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
update : 2020-10-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only