หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
update : 2020-11-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only