หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ คือ 1.การบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศ (GIS Health) 2.สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม 3.การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 4.รายงานเหตุการณ์สำคัญ โรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 2563
update : 2020-11-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only