หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะ เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอดอกคำใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลดอกคำใต้ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด
update : 2020-11-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only