หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำตัวชี้จัดระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพที่ 1 และพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ ติดตามข้อมูล Intermediate Care, Long-term Care และ Palliative Care โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่มาบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคำ
update : 2020-11-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only