หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอแม่ใจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลแม่ใจ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only