หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยฯและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย ปีงบประมาณ 2563 และผลประกอบการของโรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลแม่ใจ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน ประธานคณะทำงานฯ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จำนวน 25 คน
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only