หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับตำบล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only