หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ปฎิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำและโรงพยาบาลดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุม ระบบบริการก้าวหน้า : นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) ผ่าน Application : Cisco Webex Meetings จากห้องประชุมโฟกัส อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการและการจัดการให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only