หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูกามยาว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลภูกามยาว จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only